polychromované sochy archandělů

dřevěné sochy s polychromií na křídové vrstvě-stav před restaurováním; očištění a příprava pod plastickou retuš; plastická retuš a stav po restaurování