konzervování sochy spícího apoštola od F. J. Hamba

výchozí stav, demontáž, kompletace, plastická retuš, barevná retuš