Houpací koník

tav před a po opravě; dřevěná konstrukce, vycpáno žíněmi, potaženo kravskou kůží, kožený postroj, hříva a ohon z volské oháňky (řešení a zpracování MgA Bronislava Bakule Malá)